Thông tin Wesser

13
06
2017
Tập đặc biệt 3 - "Con đến từ hành tinh nào?"

Mời mọi người cùng xem Tập đặc biệt 3 - "Con đến từ hành tinh nào?". Hoặc xem lại trên kênh Giải trí TV vào lúc 13h Chủ nhật, ngày 11/06/2017

Xem chi tiết
6
06
2017
Tập đặc biệt 2 - "Con đến từ hành tinh nào?"

Mời mọi người cùng xem Tập đặc biệt 2 - "Con đến từ hành tinh nào?". Hoặc xem lại trên kênh Giải trí TV vào lúc 13h Chủ nhật, ngày 04/06/2017

Xem chi tiết
28
06
2017
Chương trình Cảm xúc lần đầu khi biết tin bạn có thai

Có rất nhiều cảm xúc cho những lần đầu tiên như lần đầu hôn ai đó, lần nắm tay ai đó bước vào lễ đường...
Tuy nhiên lần đầu biết mình mang thai một sinh linh nhỏ bé mới là cảm xúc đặc biệt nhất mà bất cứ người mẹ nào cũng không thể quên được.

Xem chi tiết
30
05
2017
Tập đặc biệt 1 - "Con đến từ hành tinh nào?"

Mời mọi người cùng xem Tập đặc biệt 1 - "Con đến từ hành tinh nào?". Hoặc xem lại trên kênh Giải trí TV vào lúc 13h Chủ nhật, ngày 28/05/2017

Xem chi tiết
22
05
2017
Tập 20 - "Con đến từ hành tinh nào?"

Mời mọi người cùng xem Tập 20 - "Con đến từ hành tinh nào?". Hoặc xem lại trên kênh Giải trí TV vào lúc 13h Chủ nhật, ngày 21/05/2017

Xem chi tiết