Tin tức - sự kiện

Góc hài hước

TRUYỆN CƯỜI ÔNG BỐ VÀ CON CHÓ KHÔN

Cậu nọ nói chuyện với bạn:

– Nhà mình vừa bán mất con chó cực kỳ khôn!

– Khôn như thế nào?

– Nó biết phân biệt người ngay, kẻ gian. Phát hiện kẻ gian là nó cắn ngay.

– Khôn thế sao lại bán đi?

– Vì nó đã cắn bố tớ mấy lần rồi.

Nguồn: http://cuoivuive.com/

 

Mua Hàng trực Tuyến